اسفند ۴, ۱۳۹۸

کنسرو رب گوجه فرنگی با درب آسان باز شو (4200 گرم) – کیفیت ممتاز

مرداد ۲, ۱۳۹۹

کنسرو رب گوجه فرنگی (9 کیلوگرم)

مرداد ۲, ۱۳۹۹

کنسرو رب گوجه فرنگی (680 گرم)

اسفند ۴, ۱۳۹۸

کنسرو رب گوجه فرنگی با درب آسان باز شو (400 گرم) – کیفیت ممتاز

اسفند ۴, ۱۳۹۸

کنسرو رب گوجه فرنگی با درب آسان باز شو (800 گرم) – کیفیت ممتاز